Atmotec – Turbotec Kombi Arıza Kodları

FO/F71 ARIZA KODU: Bu kod,  kombinizin kalorifer peteklerine yolladığı suyu ölçmede görevli olan sensörün arızalandığını gösterir. Bağlantıda sorun ya da kablolarında kopukluk olduğundan kaynaklı olabilir. Tüketici kendi müdahalede bulunmamalı yetkili servis den destek almalıdır.

F1 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin kalorifer tesisatına giden dönüş suyunu ölçmede görevli olan sensörün arızalandığını ya da bağlantıda bir kopukluk olduğunu gösterir. Bu durumda tüketici kendi müdahalede bulunmamalı. Yetkili servis den destek almalıdır.

F5 ARIZA KODU: Bacalı kombilerde kötü gaz sistemi bulunur.  Bu kod,  sistemin içindeki kötü gazın atmosfere düzenli bir şekilde iletilmesini sağlayan PTC nin arızalandığını gösterir. Bu arızanın giderilmesi için servis den destek alınmalıdır.

F6 ARIZA KODU:  Bacalı kombilerde hava sisteminin içinde yer alan temiz havanın içeriye ulaşmasını kontrol eden PTC de arıza meydana geldiğini gösterir. Tüketicinin yapabileceğini bir şey yoktur. Destek için servisi aramalıdır.

F10 ARIZA KODU: Kullanmış olduğunuz kombinizin petek tesisatına aktarılan suyun ölçümünde görevli olan sensöründe arıza meydana geldiğini F10 arıza kodundan anlarız. Tüketici kendi müdahalede bulunmamalı yetkili servis den destek almalıdır.

F13 ARIZA KODU:  Bu kod, kullanmış olduğunuz kombinizin NTC sensöründe arıza meydana geldiğini ya da elektronik bağlantısında sorun olduğunu gösterir. Tüketici bu durumda müdahalede bulunmamalı. Yetkili servis den destek almalıdır.

F11 ARIZA KODU: Kullanmış olduğunuz kombinizin kalorifer tesisatına göndermiş olduğu dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensördür. Bu kod, sensörde kısa devre meydana geldiğini ya da sorun oluştuğunu gösterir. Tüketici kendi müdahalede bulunmamalı yetkili servis çağırmalıdır.

F16 ARIZA KODU: Armotec ve Turbotec baca tipi kombilerinde hava sisteminde yer alan temiz havanın kombi içine doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrolünü gerçekleştiren PTC sensörüdür. Kombimizde bu kodu görürsek sensörde arıza olduğu ya da kısa devre yaptığı anlamına gelir. Tüketici bu durumda Yetkili servisi aramalıdır.

F15 ARIZA KODU: PTC bacalı tip kombilerde atık gaz sisteminin içinde yer alan atık gazın dışarıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden aynı zaman da ana karta bildiren sensördür. Bu kod, bu sensörde sorun oluştuğunu ya da kısa devre yaptığını gösterir. Yetkili servis den destek almalıyız.

F20 ARIZA KODU: Bu kod, kombimizin gidiş sensörü termik bağlantısında oluştuğunu ve kısacası limit sensöründe hasar meydana geldiğini gösterir. Bu durumda kombi aralıksız çalışmakta olur. Tüketici belli bir süre beklemelidir. Sorun devam ediyor ise yetkili servis den destek almalıdır.

F22/23/24 ARIZA KODU: Bu kodlar, kombinizin su basıncının sıfırlandığını gösterir. Tüketici kombinin altında yer alan doldurma musluğunu açarak 1,5 kadar barı yükseltmelidir. Bu durumda sorun ortadan kalkacaktır.

F25 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin limit termostatında arıza meydana geldiğini gösterir. Tüketici kombi soğuyana kadar beklemelidir. Soğuduktan sonra eğer kombi normale halen dönmüyor ise yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.

F27 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin gaz ventilinde kaçak olduğunu veya iyonizasyon elektrotunda sorun olduğunu gösterir. Sorunun sebebi ise gaz valfinin kapalı olduğunda ve iyonizasyon alev algılama sinyalini gönderdiğinde arıza kodu ekranınızda oluşur. Tüketici arızanın giderilmesi için kendi müdahalede bulunmadan servis den destek almalıdır.

F26 ARIZA KODU: Bu kod, kullanmakta olduğunuz kombinize elektrik akımının düzenli bir şekilde ulaşmadığını gösterir. Sorunun sebebi ise kombinizin gaz valfinden ya da elektronik kartından kaynaklanabilir. Tüketici olarak servis ile iletişime geçmeniz gerekecektir.

F28 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin ateşleme işlemini gerçekleştirmediğini gösterir. Sorunun sebebi gaz girişinden veya gaz valfinden kaynaklanabilir. Tüketici olarak öncelikle kombinize reset atmayı deneyin ve bir süre bekleyin.  Kombiniz düzeldiyse kullanmaya devam edin. Eğer kombiniz ateşleme işlemini halen gerçekleştirmiyor ise servis den destek alınız.

F29 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin çalışıyor durumda iken biranda alevin söndüğünü gösterir.  Bu durumda kombiniz çalışmaz ve verim alamazsınız.  Sorunun sebebi ise kombinize gelen gaz girişinde ya da kombinize gelen gazın yetersiz olduğundan kaynaklanabilir. Tüketici olarak yapabileceğiniz bir işlem yoktur. Servis ile iletişime geçilmelidir.

F33 ARIZA KODU: Kombinizin hava prosestatının görevini gerçekleştirmemesi ya da kombinin baca kısmında bulunan halkalarının montajında doğru yapılmamasından kaynaklı olabilir.  Bu durumda tüketici servis ile iletişime geçmelidir.

F36 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizde oluşan atık gazın çıkış işlemini yapmadığını gösterir. Sebebi ise kombi bacası tıkalı olabilir ya da yanma havası yeterli değildir. Tüketicinin bu durumda müdahalede bulunabileceği bir işlem yoktur. Servis den destek almalıdır.

F61 ARIZA KODU: Bu kod, kullanmış olduğunuz kombinizin gaz valfinde sorun olduğunu gösterir.  Bu sorunun sebebi gaz valfinde, elektronik kartta veya kablolarda sorun olduğundan da kaynaklanabilir. Tüketicinin yapabileceği bir işlem yoktur servis den destek almalıdır.

F49 ARIZA KODU: Bu kod, kombinize gelen elektriğin voltajında sorun olduğunu gösterir. Sorunun sebebi kısa devre yapmasından da kaynaklanabilir. Tüketici sorunun çözümü için öncelikle elektrikçi çağırıp regülatör ile ölçüm yaptırmalıdır.  Elektrik voltajında bir problem yok ise servis den destek alınmalıdır.

F62 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin gaz valfinde sorun oluştuğunu ve ana kartın da bu sorundan etkilendiğini gösterir. Bu durumda tüketici kesinlikle müdahalede bulunmamalı. Servis den destek almalıdır.

F64 ARIZA KODU: Bu kod, kombi tesisatındaki suyun hem gidiş hem dönüş ölçümündeki görevli olan sensöründe sorun oluştuğunu gösterir. Bu sorunun sebebi sensörün kısa devre yapmasından ya da elektronik kartta sıkıntı olmasından kaynaklanabilir. Tüketici sorunun çözümü için servis den destek almalıdır.

F63 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin elektronik kartında sorun olduğunu gösterir. Kombinizin çalışması ve verim alabilmeniz için elektronik kartın tamiri ya da değişimi gerekebilir. Tüketici servis ile iletişime geçmelidir.

F65 ARIZA KODU: Bu kod, kullanmakta olduğunuz kombinizin elektronik kartının fazla ısındığını ve kartta sorun oluştuğunu gösterir. Bu durumda elektronik kartın hasar gördüğünü anlarız. Arızanın giderilmesi için kart tamiri veya değişimi gerekebilir. Tüketici servis ile iletişime geçmelidir.

F67 ARIZA KODU: Kombinizin iyonizasyon gerilimi olmasından kaynaklanan ve voltajları etkileyerek de elektronik kartın hasar görmesine sebep olur. Kombiniz bu durumda çalışmaz. Sorunun çözümü için elektronik kartın tamiri ya da değişimi gerekebilir. Tüketici servis çağırmalıdır.

F70 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin elektronik kartı ile ekran kartının uyum göstermediğini gösterir. Tüketici servis den destek almalıdır. Elektronik kartı veya ekran kartı değişimi olduysa ve halen F70 arıza kodu ekranda görünmeye devam ediyor ise servis ayarlarının yapılması gerekecektir.

F73 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin basınç sensöründe sorun oluştuğunu gösterir.  Sebebi ise sensörde arızalı olabilir ya da kabloların kısa devre yapmasından da kaynaklı olabilir. Tüketicinin yapabileceği bir işlem yoktur. Yetkili servis den destek almalıdır.

F72 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin kalorifer tesisatındaki suyun gidiş ve dönüş kontrolünü sağlayan sensörün arızalandığını gösterir. Bu problemin çözümü için sensörün değişimi gerekebilir. Tüketici servisi arayarak destek almalıdır.

F75 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin basınç sensöründe sorun olduğunu gösterir. Bu sorunun sebebi pompa arızalı ya da basınç sensörü arızalı olduğundan kaynaklanabilir. Tüketici bu durumda arızanın giderilmesi için servis den destek almalıdır.

F77 ARIZA KODU: Bu kod, kombinizin yoğuşma suyu pompasında sorun oluştuğunu gösterir. Tüketici bu durumda kendi müdahalede bulunmamalı. Servis den destek almalıdır.

TOP